pl
de
Budynek biurowo produkcyjny - Magnus Tobacco Skórnice - 2018

- baslustady antresoli całoszklane w profilu aluminiowym
- balustrady schodow całoszklane w uchwytach puntkowych