pl
de

DPS Zgromadzenia Sióstr Albertynek Częstochowa, ul.Wesoła (2013r.)

- balustrady klatek schodowych
- balustrady balkonowe
- pochylnia dla osób niepełnosprawnych
- pochwyty korytarzowe
- elementy zabezpieczające