pl
de

Komisariat Policji w Woźnikach

Komisariat Policji w Woźnikach - 2015r.

Schody zewnętrzne oraz zadaszenie.