pl
de

Szpital Branice k/ Głubczyc

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach (2011 – 2012r.)
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18

- barierki i pochwyty schodowe wewnętrzne ze stali szlifowanej - nierdzewnej na pawilonie K i B.
- słupki i poręcz rura fi 42,4x2
- wypełnienie pionowe z rurek fi 16x1,5 mocowanych do rurek fi 25x1,5
- wysokość balustrad: min.110cm na środkach stopni i poziomach
- mocowanie górne w podłożu

w maksymalnych prześwitach do 12cm między rurkami