pl
de

KONTAKT - P.P.U.H. "WOLMAR" s.c.

42-120 Miedźno,
ul. Ułańska 5
woj. śląskie pow. kłobucki
(25 km od Częstochowy)

Zakład produkcyjny: Mokra Pierwsza nr 72

Telefony:
606 51-29-29
694 733 522
692 33-71-92

Zapytania e-mail:
biuro@wolmar.pl