pl
de

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych

Pochylnie - podjazdy - rampy na konstrukcjach stalowych z podestami z krat pomostowych oraz blach perforowanych.

Materiał: stal malowana, stal ocynkowana, stal nierdzewna.

Wymiary zgodnie z przepisami budowlanymi:

- szerokość płaszczyzny ruchu pochylni 120cm
- szerokość spoczników między biegami 150cm
- max. długość biegów 900cm
- próg po obu stronach podestu 7cm
- szerokość pomiędzy poręczami 100 – 110cm
- kąt nachylenia – w zależności od różnicy poziomów 6% do 15%,
- poręcze powinny znajdować się na wysokości 700 cm i 900 cm